On-line scheduling and binpacking

R. Stee, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • La Poutré, Han, Promotor
  • Kok, J.N., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 mei 2002
Plaats van publicatieLeiden, NL
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit

Stee, van, R. (2002). On-line scheduling and binpacking. Universiteit Leiden.