On-line partial discharge condition monitoring of underground medium voltage power cables

A.J.A. Bosman

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieLondon, UK
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Period: 1-8-2005 - 31-8-2005

Citeer dit