On-line lot-sizing with perceptrons

H.P. Stehouwer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Wessels, J., Promotor
  • Aarts, Emile H.L., Promotor
Datum van toekenning28 okt. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0561-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit