On-line fuel-efficiency optimization of Diesel engines using constrained multivariable extremum-seeking

Robert Van Der Weijst, Thijs Van Keulen, Frank Willems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On-line fuel-efficiency optimization of Diesel engines using constrained multivariable extremum-seeking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen