On Lerch's transcendent and the Gaussian random walk

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007021
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit