On issues of constructing an exception handling mechanism for CSP-based process-oriented concurrent software

B. Orlic, D.S. Jovanovic, J.F. Broenink

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On issues of constructing an exception handling mechanism for CSP-based process-oriented concurrent software'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agricultural and Biological Sciences

    Computer Science