On invariants of G.C.D. algorithms

N.G. Bruijn, de, W.M. Zaring

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  46 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-112
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 3, 1
  StatusGepubliceerd - 1953

  Citeer dit