On intersection sets in Desarguesian affine spaces

S.M. Ball

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)441-446
TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit