On interevent time distributions of avalanche dynamics

Pinaki Kumar, Evangelos Korkolis, Roberto Benzi, Dmitry Denisov, André Niemeijer, Peter Schall, Federico Toschi (Corresponding author), Jeannot Trampert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On interevent time distributions of avalanche dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen