On information leakage in fuzzy commitment

T. Ignatenko, F.M.J. Willems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On information leakage in fuzzy commitment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen