On graphs, geometries, and groups of Lie type

R. Gramlich

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

267 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
  • Shpectorov, S.V., Promotor, Externe Persoon
  • Cuypers, F.G.M.T. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning23 mei 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0522-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit

Gramlich, R. (2002). On graphs, geometries, and groups of Lie type. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR553673