On generalized hexagons and a near octagon whose lines have three points

A.M. Cohen, J. Tits

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  112 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On generalized hexagons and a near octagon whose lines have three points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde