On generalized hexagons and a near octagon whose lines have three points

A.M. Cohen, J. Tits

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  110 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Proofs are given of the facts that any finite generalized hexagon of order (2, t) is isomorphic to the classical generalized hexagon associated with the group G2(2) or to its dual if t = 2 and that it is isomorphic to the classical generalized hexagon associated with the group 3D4(2) if t = 8. Furthermore, it is shown that any near octagon of order (2, 4; 0, 3) is isomorphic to the known one associated with the sporadic simple group HJ.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-27
  TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1985

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On generalized hexagons and a near octagon whose lines have three points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit