On generalization of electric field strength in longitudinally blown arcs

O.I. Yas'ko, A.M. Esipchuk, Z. Qing, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On generalization of electric field strength in longitudinally blown arcs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie