On fundamental aspects of graphical interfaces

J. Paredaens, P. Peelman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-49
TijdschriftNouvelles de la Science et des Technologies
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit