On formation of NOX and CO in turbulent premixed combustion of natural gas

J.H. Yu

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • UT
  Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers, Bert, Promotor
  Datum van toekenning1 jan. 1996
  Plaats van publicatieEnschede
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit