On families of equi-uniformly distributed sequences in compact spaces

P.C. Baayen, G. Helmberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-278
Aantal pagina's24
TijdschriftMathematische Annalen
Volume161
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On families of equi-uniformly distributed sequences in compact spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit