On extrinsically symmetric hypersurfaces of ℍ n×ℝ

Giovanni Calvaruso, Daniel Kowalczyk, Joeri Van Der Veken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Totally umbilical, semi-parallel and parallel hypersurfaces of ℍn×ℝ are completely classified. More examples arise than in the analogous study on the ambient space 핊n×ℝ.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)390-400
Aantal pagina's11
TijdschriftBulletin of the Australian Mathematical Society
Volume82
Nummer van het tijdschrift03
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On extrinsically symmetric hypersurfaces of ℍ n×ℝ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit