On explicit solutions of nonlinear dynamic systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

88 Downloads (Pure)

Samenvatting

A method is proposed to obtain explicit expressions for the large signal behavior in nonlinear dynamic circuits. The method is also an extension to the solution method for linear dynamic complementary problems
Originele taal-2Engels
TitelProceeding of ISCAS, Geneva, Switserland, 2000, 28-31 May 2000
Pagina's240-243
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On explicit solutions of nonlinear dynamic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit