On estimating the parameters of a dynamic model from noisy input and output measurements

J.M. Vregelaar, ten

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  57 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On estimating the parameters of a dynamic model from noisy input and output measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Engineering

  Computer Science