On equilibrium strategies in noncooperative dynamic games

L.P.J. Groenewegen, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On equilibrium strategies in noncooperative dynamic games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie