On equilibria in continuum games

E.J. Balder

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijUtrecht University
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
Volume993

Citeer dit