On end rotation for open rods undergoing large deformations

G.H.M. Heijden, van der, M.A. Peletier, R. Planqué

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On end rotation for open rods undergoing large deformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen