On distinctiveness as a criterion in language analysis

A. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)180-191
TijdschriftActa Linguistica Hafniensia
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit