On difffusion driven oscillations in coupled dynamical systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)629-644
Aantal pagina's16
TijdschriftInternational Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit