On differences between prevocalic and postvocalic consonants

S.G. Nooteboom, F.W. Zonneveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)92-93
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit