On deriving unitals

A. Blokhuis, C.M. O'Keefe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We provide short proofs that suitable unitals in derivable projective planes give rise to unitals in the derived planes. Some known constructions of unitals in Hall planes are immediate corollaries.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-141
Aantal pagina's5
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume197-198
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On deriving unitals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit