On-Demand and Model-Driven Case Building Based on Distributed Data Sources

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On-Demand and Model-Driven Case Building Based on Distributed Data Sources'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science