On controlling the heartrate

R. Schuur, van, Th. Burema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On controlling the heartrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.