On controlling the heartrate

R. Schuur, van, Th. Burema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)92-97
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume7
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit