On Controlled - Invariance and Stabilization of Time - Delay Systems

N. Athanasopoulos, M. Lazar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On Controlled - Invariance and Stabilization of Time - Delay Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Mathematics