On contractions and an inequality for nonhamiltonian graphs

A.M. Cohen, C. Hoede

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  35 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEnschede
  UitgeverijTechnische Hogeschool Twente
  Aantal pagina's14
  StatusGepubliceerd - 1976

  Bibliografische nota

  (Technische Hogeschool Twente ; memorandum nr. 418)

  Citeer dit