On composants of solenoids

R. Man, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)

Samenvatting

It is proved that any two composants of any two solenoids are homeomorphic.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-90
Aantal pagina's4
TijdschriftElectronic Research Announcements of the AMS
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On composants of solenoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit