On colour categorization of nature

S.N. Yendrikhovskij

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On colour categorization of nature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw en Biologie