On collinearities of twodimensional convex bodies

D. Kijne

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On collinearities of twodimensional convex bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.