On collinearities of twodimensional convex bodies

D. Kijne

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  no abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-83
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1957

  Citeer dit