On coarticulation of articulatory effort and syllable boundaries

I.H. Slis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On coarticulation of articulatory effort and syllable boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.