On coarticulation of articulatory effort and syllable boundaries

I.H. Slis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)40-44
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume7
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit