On-chip colliding pulse mode-locked laser diode (OCCP-MLLD) using multimode interference reflectors

R.C. Guzmán, Carlos Gordon Gallegos, V. Corral, X.J.M. Leijtens, G. Carpintero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
168 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On-chip colliding pulse mode-locked laser diode (OCCP-MLLD) using multimode interference reflectors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie