On Bethe's theory of diffraction by small holes

C.J. Bouwkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  48 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)321-332
  TijdschriftPhilips Research Reports
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1950

  Citeer dit