On Bernstein-type inequalities for martingales

K.O. Dzhaparidze, J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On Bernstein-type inequalities for martingales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde