On Bernstein-type inequalities for martingales

K.O. Dzhaparidze, J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bernstein-type inequalities for local martingales are derived. The results extend a number of well-known exponential inequalities and yield an asymptotic inequality for a sequence of asymptotically continuous martingales.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-117
  TijdschriftStochastic Processes and their Applications
  Volume93
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On Bernstein-type inequalities for martingales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit