On bases for the set of integers

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)232-242
TijdschriftPublicationes Mathematicae. Institutum Mathematicum Universitatis Debreceniensis
Volume1
StatusGepubliceerd - 1950

Citeer dit