On automorphisms of transformationgroups of polynomial algebras

G. Laman

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
  Begeleider(s)/adviseur
  • Est, van, W.T., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning3 jul 1959
  Plaats van publicatieLeiden
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1959

  Citeer dit