On almost small and almost large super-Vandermonde sets in GF(q)

A. Blokhuis, G. Marino, F. Mazzocca, O. Polverino

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On almost small and almost large super-Vandermonde sets in GF(q)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.