On almost additive functions

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-63
TijdschriftColloquium Mathematicum
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit