On aggregation in production planning

J. Wijngaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  9 Citaten (Scopus)
  95 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)259-265
  TijdschriftEngineering Costs and Production Economics
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit