On accuracy of multivariate compound Poisson approximation

S.Y. Novak

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2000042
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit