On abstraction and informatics

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    66 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On abstraction and informatics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit