On a viscous damper for a two-component dynamometer

W.D.G. Bosma, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-97
TijdschriftC.I.R.P.
Volume19
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit